Székesegyházi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

„Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!” (Zsolt 31,25)

Plébános

Köszöntő

 

Fogadják szeretettel bemutatkozó köszöntésemet. Varga Péter plébános vagyok, a püspök atya 2018. augusztus 1-én helyezett ide a székesegyházi plébániára az itteni hívek lelki gondozására, szolgáltam már Zalában és a Balaton partján, ahol jó közösségi programokat, nyári táborokat sikerült szervezni Isten segítségével és az ottani emberekkel. Szeretnénk munkatársainkkal itt is ilyen hasonló családias légkört kialakítani az evangélium szellemében, hogy a plébánia mindenkinek új reményt tudjon nyújtani lelki életét illetően. Ezért kérem érezzék jól magukat itt, akár virtuálisan, akár személyesen, reméljük sikerül felkelteni az érdeklődést és vágyat a közösségünkhöz való csatlakozáshoz.

Szeretettel köszöntök Mindenkit: Péter atya

Aktuálisok

 

Imakéréseket a jelzett szándéknak megfelelően -,
a csütörtöki szentségimádás során, a 17,00-18,00 közötti órában imádkozza a szentségimádó csoport. Kapcsolódjon személyesen, vagy lélekben az imádsághoz.

Székesegyházi szentségimádó csoport

Hírdetések, templomunk miserendje

 

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia

Hírek és média
Aktuális

 

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia

Pályázatból megvalósult rendezvényeink

 

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia

Zarándoklat 2023

 

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia

Zarándoklat 2022

 

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia

Zarándoklat 2021

 

Kaposvári Egyházmegyei stúdió

 

Székesegyházi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom története

Nagyboldogasszony Székesegyházi plébánia közösségei

 

Közösségi alkalmaink

Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.
1Jn 1.4

„Via, et Veritas, et Vita” Közösség és Podcast

A katolikus hívőkből álló közösség létrehozásának elsődleges célja az interneten rendszeresen közreadásra kerülő digitális hang- és képanyagok készítése, szerkesztése, gondozása és terjesztése. A közösség küldetésének tekinti az evangelizációt, a katolikus hit igazságainak bemutatását, az üdvösség útjának és akadályainak bemutatását, valamint az életvédelem örök élettel kapcsolatos aspektusainak ismertetését.

A közösség 2022. januárjában alakult a Nagyboldogasszony Székesegyházi Plébánián

Felnőtt hittan – 
„Hitmélyitő kurzus”

Varga Péter plébános vezetésével a már bérmálkozott felnőtteknek hitmélyítő kurzus is indul, szeretettel várjuk minden kedves testvérünket SZERDA 16.30-tól a plébániára.

Férfi kör

A férfikör 2 hetenként kedden kerül megrendezésre 18.00-tól szentmisét követően a plébánián!
Szeretettel hívjuk a férfiakat!

„A szeretet megnyitja szemünket és szívünket, s képessé tesz arra, hogy – számtalan, nemritkán távoli és ismeretlen testvérünk ezernyi jócselekedetével egyetemben – olyan eredeti és pótolhatatlan módon járuljunk hozzá a világhoz, amely a szeretet apró mozaikköveként az egész történelem képét megváltoztathatja.”

– II. János Pál pápa

Támogatás

Közösségünket számos módon támogathatod:

Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás (régebben adó vagy párbér) az egyházközség mint intézmény működtetésére befizetett összeg. A püspöki kar által ajánlott mértéke: évenként az éves nettó munkabér vagy nyugdíj 1%-a, amit keresőnként fizetünk. Ebből finanszírozzuk a plébániai közösségi terek rezsiköltségeit és karbantartását, munkatársaink bérét, ingatlanjaink (pl. a templom) kötelező vagyonbiztosítását és az adminisztratív költségeket. Befizethető készpénzben a sekrestyében, az irodában; csekken, valamint (rendszeres) banki átutalással. Banki átutalás estén kérjük a közlemény rovatba feltünteni a nevet és legalább egy elérhetőséget, címet.

CIB Bank Zrt.
10700172-71036591-51100005

Adomány

Természetben, pénzben vagy szolgálatban nyújtott önkéntes, jótékony célú támogatás. Tevékenységünk egyes kiemelt területei (ifjúság, szeretetszolgálat, karizmatikus lelkiség…) külön is támogathatók. Az adományozó szándékát minden esetben tiszteletben tartjuk, ezért ezt kérjük pontosan megjelölni a “közlemény” rovatban.

CIB Bank Zrt.
10700172-71036591-51100005

 

Perselypénz

A szentmiséken gyűjtött adomány. A Nagyboldogasszony Székesegyház plébánia templom üzemeltetésére (fűtés, világítás, díszítés, liturgikus eszközök) fordítjuk. A meghirdetett központi gyűjtések (katolikus iskolák, missziók, Péter-fillér stb.) bevételét azonnali számolás után a Püspökség számlájára fizetjük be, innen kerül az országos alapba.

Stólapénz

Az egyházi szolgálatok (szentmisék, esketés, temetés) alkalmával fizetendő díj. A plébánia iródában érdeklődhet ennek mértékéről.

Tized

Önkéntes, rendszeres adomány a hívő közösség támogatására. Bármilyen jövedelmünk (munkabér, örökség, nyeremény stb.) 1 tized része.

Adó 1%

A személyi jövedelemadó bevallásakor támogathatjuk valamelyik bejegyzett egyházat. Az állam a részére befizetett összeget a felajánlók számának arányában osztja szét az egyházak között. (Ezért fontos akkor is beadnunk a rendelkező nyilatkozatot, ha alacsony jövedelmünk miatt nincs fizetendő adónk!) Az így kiszámított ráeső pénzösszeget a Magyar Katolikus Egyház központja kapja meg és osztja szét egyházmegyéi között. Plébániánk ebből kapja az évi fix összegű egyházmegyei támogatást. Adónk egy másik 1 %-ával pedig egy civil szervezetet támogathatunk. Ha erről az adóbevallásban érvényesen rendelkeztünk, az APEH az alapítvány részére az összeget átutalja.

Magyar Katolikus Egyház – 0011

Kapcsolat

Kapcsolat felvétel

Székesegyházi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

Székesegyházi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia

7400 Kaposvár, Kossuth tér 3.
Tel.: 82/318-915

Plébános: Varga Péter
Tel.: +36 30 295 44 08

Email cím: szekesegyhazkaposvar@gmail.com

Kisegítő lelkész: Rajkai István
Kisegítő lelkész: John Simoneau

Ügyfélfogadás a Plébánia Hivatalban: Munkanapokon H: zárva, K:10-12 óráig, Sz:zárva, Cs: 10-12 óráig,
P: 15.30-17.30-ig!

© COPYRIGHT 2022. SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA MINDEN JOG FENNTARTVA. HONLAPTERVEZÉS:
WEB BALOGH DESIGN